Route 1 (04 hours)

halongbay-bienngoc

4 hours: (Morning)
8:00: Welcome on boat at Tuan Chau pier while boat is cruising towards Cho Da, Dinh Huong, Ga Choi.
10:20: Visit Thien Cung Cave, Dau Go Cave
11:00: Back to the boat , continues cruise and Have set menu lunch (on request)
12:00: Back to Tuan Chau pier. End of the trip

4 hours: (Afternoon)
12:00: Welcome on boat at Tuan Chau pier. Have set menu lunch (on request) while boat is cruising towards Cho Da, Dinh Huong, Ga Choi.
14:30: Visit Thien Cung Cave, Dau Go Cave
15:30: Back to the boat continues cruise.
16:00: Back to Tuan Chau pier. End of the trip

Leave a comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>